Ponte vecchio, Florence, Firenze, Italia

Ponte vecchio by night, Florence or Firenze, Italia


Similar Photos